2014
Kuruluş

2014 yılında BURADAÖDE markası ile faaliyetlerine başlamıştır. Faliyetlerinde hukuki ve mali mevzuatlara uygun hizmetler sunmaktadır. Web kanalı, POS kanalı ve Konsept Mağaza kanalı ile müşterilerine ulaşmaktadır.

Türkiye’nin bir çok ilinde faliyet göstermektedir. Müşterilerine ve tüketicilerini koruma esası müşteri memnuniyeti firmamız temel değerlerini oluşturmaktadır. Firma , bayi kanalı ve tüketici memnuniyetini ve güvenliğini bir arada sağlamıştır.

Firmamız her yıl düzenli olmak üzere bağımsız mali denetimlerden ve bilgi sistemleri denetimden geçerek şeffaf yönetim ve hizmet karlarını almıştır.

2015
Değişen Dünyaya Ayak Uydurmak

2015 yılı itibariyle de değişen mevzuat çerçevesinde yapılanmasını ve yol haritasını hazırlamış ve sektörde yerini almak için süreçlerini başlatmıştır. Sektörde mevcut ezberleri bozmayı ve ülke çapında kaliteli hizmetle ses getirmeyi planlamaktadır.

Buradaöde olarak, perakende ve hızlı tüketim sektöründeki pazarlama ve müşteri memnuniyeti dengesini, ödeme hizmetlerindeki güçlü iş ortakları ve bilgi sistemlerindeki gücümüzle sentezleyerek yepyeni bakış açıları ve değişik vizyon anlayışları sağlamakta olup bunun sürekli hale dönüştürerek hizmet vermekteyiz

2016
Tecrübemiz İle Sektörde Sizinleyiz

Firmamız 2007 yılından bu yana sektörde perakende ve toptan kanal yönetimi, sanal hizmet satışı ve ödeme sistemleri üzerine edindiğimiz tecrübeyle ödeme sistemleri alanında yerimizi almak amacıyla 2014 yılında BURADAÖDE markası ile faaliyetlerine başlamıştır. 11 yıldır sizler için hizmet vermekteyiz.

2017
14.06.2017 tarih ve 30069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kurul Başkanlığının 07.06.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.06.2017 tarih ve 12509071-113-E.11667 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; – Buradaöde Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine, Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.